สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว

ที่อยู่ : 602/3 ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 โทรศัพท์ : (037) 247 – 810 ต่อ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กด 102 เจ้าหน้าที่บัญชี/สสธท กด 103 ติดต่อ ผจก.กด 105
ไม่ทราบกด 0 เพื่อติดต่อธุรการ
อีเมล์ : sahakorn.s@gmail.com
ว็บไซต์ : https://www.skph-coop.com/